Skip to content

ถ่าย Packshot ขายของ Online

ถ่ายรูปแพคช็อตสินค้า พื้นหลังสีขาว หรือสีอื่นๆได้ตามที่คุณต้องการ พร้อมรีทัชรูปเบื้องต้นและบริการไดคัทพื้นหลัง สำหรับนำไปใช้งานในสื่อ ออนไลน์ต่างๆ

เริ่มต้น 399 บาท / รูป

ลูกค้าที่ถ่ายกับ studio เรา

eCommerce photography service trusted
by over 1,000 brands and counting…

You ship – We shoot

1. จองวันถ่าย
จองรายการภาพถ่ายและวิดีโอของคุณสำหรับโซเชียลอีคอมเมิร์ซการตลาดหรืออื่น ๆ
2. Briefงานถ่ายทำ
ชี้แจงสิ่งที่คุณต้องการ และส่ง Brief การถ่ายทำมาให้ทีมของเรา
3. รอรับรูปของคุณ
เลือกรูปถ่ายและวิดีโอคลิปหลังการถ่ายภาพ รูปจะถูกส่งในภายใน 7 วัน

ตัวอย่าง และ Inspiration

We chose zaviago studio because it's the perfect combination of convenience and quality. Team takes care of getting us high-quality images quickly and efficiently.

Molly

We shoots your photo and videos with AI & Robot tech.

ติดต่อขอข้อมูลถ่ายภาพ