Skip to content

Webstore

Payment & Checkout

ระบบชำระเงินเพื่อร้านค้าและธุรกิจ

รูปแบบการชำระเงินแบบ plug and play สำหรับร้านค้าออนไลน์ จากผู้ให้บริการชำระเงินที่เชื่อถือได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ระบบชำระเงินที่ง่ายดาย

ลูกค้าของคุณจะไม่รู้สึกยุ่งยากในการชำระเงินอีกต่อไป ด้วยระบบการชำระเงินจากผู้ให้บริการเกตเวย์หลายรายของเรา

ผู้ให้บริการระบบการชำระเงินที่รองรับ

การรับชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ

ลูกค้าของคุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินในประเทศหรือต่างประเทศ ได้จากผู้ให้บริการเหล่านี้ (Alipay, Paypal, Truewallet)

ระบบแจ้งชำระเงิน ที่ใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าของคุณที่ต้องการโอนเงิน

คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มและระบบแจ้งการโอนเงินที่เชื่อมต่อกับใบสั่งซื้อหรือออเดอร์ไอดีในระบบได้โดยตรง ระบบจะบันทึกรูปสลิปและข้อมูลการโอนเงินในออเดอร์นั้นๆเพื่อให้คุณและทีมงานคุณเข้าถึงข้อมูลออเดอร์นั้นๆได้ง่าย

ระบบเว็บไซต์ all-in-one ที่คุณก็สามารถทำเว็บสวยๆได้