Skip to content

สร้างเว็บไซต์ Portfolio ของคุณ

แสดงผลงานของคุณทางออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ Showcase ผลงาน เลือกเทมเพลตที่ต้องการ และปรับแต่ง Website Portfolio ให้เหมาะกับ Style ของตัวคุณ

เริ่มเก็บ Portfolio Online ของคุณ

เครื่องมือและระบบสร้างพร้อมแก้ไขเว็บไซต์ของเราจะช่วยให้คุณปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายๆ ตามที่คุณต้องการ ด้วยระบบ drag and drop จาก partner ของเรา

สร้าง portfolio อันโดดเด่น

เลือก Layout ที่ไม่ซ้ำใครเพื่อการแสดงผลงานที่ดีที่สุดของคุณ สามารถเพิ่มผลงานบนเว็บไซต์ได้อย่างเป็นระเบียบและใช้งานง่าย

Portfolio ที่คุณกำหนดเอง

สร้างพื้นที่โชว์สำหรับผลงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม ออกแบบการใช้พื้นที่ และใช้ข้อความภาพหรือวิดีโอเพื่อเน้นแสดงตามที่คุณต้องการ

ขยายเครือข่ายของคุณเพื่อโอกาสที่มากขึ้น

บอกเล่าเรื่องราวของคุณ

เพิ่มหน้า "เกี่ยวกับฉัน" ในเว็บไซต์ผลงานของคุณเพื่อแชร์ประวัติและบอกเล่าเรื่องราวของคุณ แสดงประวัติย่อหรือ CV ของคุณได้ด้วย

สร้างความน่าเชื่อถือ

มี Portfolio พร้อมเว็บสวยๆให้ลูกค้า สร้างความน่าเชื่อถือให้คุณได้มากขึ้น ลูกค้าติดต่อได้ง่าย เพิ่มโอกาสในการได้งาน

วิธีการสร้าง Portfolio ของคุณกับ zaviago

01. เลือกเทมเพลตสวยๆให้เว็บไซต์ของคุณ
02. เปลี่ยนและเพิ่มข้อมูลที่คุณต้องการ
03. เปิดหน้าเว็บให้ลูกค้าหรือผู้คนต่างๆเข้ามาเยี่ยมชม
#zaviagouser / Let move forward together with our zaviago community.

วิธีการสร้าง Portfolio ของคุณกับ zaviago

มี port ผลงานพร้อมเว็บสวยๆให้ลูกค้า สร้างความน่าเชื่อถือให้คุณได้มากขึ้น ลูกค้าติดต่อได้ง่าย ผ่านข้อมูลบนเว็บ เพิ่มโอกาlให้ผู้จ้างงานได้เห็นผลงานสวยๆของคุณ

ระบบเว็บไซต์ all-in-one ที่คุณก็สามารถทำเว็บสวยๆได้